జనరల్ & అత్యవసర సమాచారం

పేరు ఫోన్ సమాచారం
అత్యవసర అంబులెన్స్ 108
టౌన్ పోలీసు స్టేషన్ 100,223333
గ్రామీణ పోలీసు స్టేషన్ 224233
ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్
ఫైర్ స్టేషన్ 101,222101
ప్రభుత్వం హాస్పిటల్ 222175
వెటర్నరీ హాస్పిటల్ 222009
రైల్వే స్టేషన్ 131,222100
రైల్వే రిజర్వేషన్ 227411
బస్ కాంప్లెక్స్ 222200
ఎలక్ట్రికల్ ఫ్యూజ్ కార్యాలయం 222194
హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ 223322
బీఎస్ఎన్ఎల్ టెలిఫోన్ మరమ్మతు 198, 222299
మున్సిపల్ ఆఫీసు 224056
MRO ఆఫీసు 222017
MDO Office 222907
HP గ్యాస్ 222144
ఇందనే  గ్యాస్ 224330
తణుకు సిటీ కేబుల్ 224969